Norsk

Point Aqua® 24-10 WB er i slekt med Point Aqua® 20-10 WB​.

Hoveddekket ligger nær sjøoverflaten for at det skal være enkelt å entre oppdrettsanlegget eller for dykkeaktiviteter.

Hoveddekket er på ca 150 kvadratmeter.

​Slepevinsj, tauepinner, haikjeft og en hekkrull er arrangert inn ihht kommende regelverk. Selvsagt er ikke dette noe som man må installere. det kan endres ift tiltenkt bruk.

Det er installert ca 1.000 hk fremdriftsmaskineri.

Det er thrustere både forut og akterut.

En stor ferskvannstank er arrangert, men en tankkonfigurasjon for ensilasje eller mer fuel er også enkelt å arrangere.

DP er en opsjon.

Moonpool er også en opsjon.

Bredden samt anti-heeling tanker gjør at det kan løftes med store laster utom skutesiden.

En anti-rulletank er installert for å gjøre det mer behagelig og sikrere å være ombord.​