Norsk

Point Aqua® 20-10 WB er en 5 meters forlenget versjon av Point Aqua® 15-10 XWB​.

Hoveddekket ligger nær sjøoverflaten for at det skal være enkelt å entre oppdrettsanlegget eller for dykkeaktiviteter..

Hoveddekket er på over 100 kvadratmeter.

​Slepevinsj, tauepinner, haikjeft og en hekkrull er arrangert inn ihht kommende regelverk.

Det er installert ca 1.000 hk fremdriftsmaskineri.

Det er thrustere både forut og akterut.

En stor ferskvannstank er arrangert, men en tankkonfigurasjon for ensilasje eller mer fuel er også enkelt å arrangere.

DP og moonpool er tilgjengelig som opsjon.

Bredden samt anti-heeling tanker gjør at det kan løftes med store laster utom skutesiden.

En anti-rulletank er installert for å gjøre det sikrere og mer behagelig ombord.