Norsk

Point Aqua® 15-10 XWB er en svært robust arbeidsbåt med stor bredde i forhold til lengden. Lengden er såvidt under 15 meter.

I forhold til en katamaran med samme bredde og lengde vil lasteevne være større. Den vil også kunne operere i vesentlig grovere sjø og stabilitet vil være omtrent det samme eller noe bedre.

Hoveddekket ligger nær sjøoverflaten for at det skal være enkelt å entre oppdrettsanlegget eller for dykkeaktiviteter. Det er tilfredsstillende med ballasttanker slik at man kan trimme ned dekket uten last på hoveddekk. Hoveddekket er på ca 70 kvadratmeter.

​Slepevinsj, tauepinner, haikjeft og en hekkrull er arrangert inn ihht kommende regelverk.

Det er installert ca 1.000 hk fremdriftsmaskineri.

Det er thrustere både framme og akterut.

En stor ferskvannstank er arrangert, men en tankkonfigurasjon for ensilasje eller mer fuel er også enkelt å arrangere.

DP er en opsjon.

Bredden samt anti-heeling tanker gjør at det kan løftes med store laster utom skutesiden.

En anti-rulletank er installert for å gjøre det mer behagelig og sikrere å være ombord.